Tilbygg Eventyrvegen interiør

Tilbygg til Halvpart i Eventyrvegen

På høsten 2014 tok Brynjar og Åse kontakt for å se på nye muligheter for sin klassiske halvpart i den såkalte Eventyrbyen på Ranheim. Boligen ble opprinnelig bygget på 1960-tallet, og den var blitt i trangeste laget for en moderne familie på fire. Dessuten var både barnas og de voksnes behov i endring, og drømmen var en større og luftigere stue, større kjellerstue, nytt inngangsparti, og ikke minst bedre utnyttelse av utsikten. Det var også ønskelig å avhjelpe finansieringen med en separat utleiedel.

Nøkkelinformasjon

 • Status: ferdigstilt 2017
 • Type prosjekt: Tilbygg til tomannsbolig, med utleiedel
 • Adresse: Eventyrvegen 7, Trondheim
 • Nytt bruksareal: 115 m2
 • Fotavtrykk: ca. 50 m2
 • Antall etasjer: 3, inklusive kjeller og mesanin
 • Ca. totalkost, nøkkelferdig: 3,3 mill

Prosessen

Huset før byggingTilbygg under Bygging
Huset før (tv) og under ombygging (th).

Fra oppstart til ferdigstillelse gikk det tre år. Underveis ble prosjektet skissert, tegnet og bearbeidet i flere omganger. Delvis for å finne frem til den optimale løsningen, delvis for å avklare detaljer med entreprenørene. Det er langt fra uvanlig at fortetting i etablerte boligområder tar lang tid. Det er mange faktorer som veier inn:

 • Oppstart: november 2014
 • Nabovarsling: juni 2015
 • Antall merknader: 1 (6 A4 sider)
 • Antall dispensasjoner: 2
 • Rammesøknad: september 2015
 • Rammetillatelse: desember 2015
 • Anbudsutsendelse: mars 2016
 • Antall mottatte tilbud: 3
 • Byggestart: august 2016
 • Ferdigattest: november 2017

Løsninger og Resultat

Løsningen ble en luftig stue, delvis over to etasjer, med utgang til en takterrasse med utsikt utover Trondheimfjorden, en utleiedel over to etasjer, ny utvidet kjellerstue og nytt inngangsparti.

Snitt Eventyrvegen

Tilbygg Eventyrvegen interiør

Tilbygg Eventyrvegen interiør

Tilbygg Eventyrvegen interiørTilbygg Eventyrvegen interiør

Tilbygg Eventyrvegen interiørTilbygg Eventyrvegen interiør

Tilbygg Eventyrvegen uteplass

Tilbygg til tomannsbolig

Tilbygg til tomannsbolig

Tilbygg Eventyrvegen

Tilbygg til tomannsbolig

Tilbakemelding fra Eierne

Fornøyd – fem av fem på skalaen.
Vi ble veldig fornøyd med sluttresultatet.
Opplevde at arkitekt lyttet til våre innspill gjennom hele prosessen, veldig spennende kreativ prosess under tegning/utforming, fant gode løsninger og håndterte prosess opp mot kommune, entreprenører og naboer veldig profesjonelt og med stor faglig dyktighet.
Anbefaler deg gjerne videre!
Åse og Brynjar

Del med andre