Frøet i magen

Fra Boligdrøm til Virkelighet

Er Frøet i Magen en Boligdrøm?

 
Et byggeprosjekt, i likhet med et svangerskap, starter med ambisjoner og fremtidsdrømmer, og lik et foster trenger det modningstid.

Helhjerta Hjem Det er mye som skal planlegges, diskuteres og besluttes, før prosjektet munner ut i en byggefase som er opprivende, kaotisk, og smertefull, lik en fødsel.

Når dere står midt oppe i det føles det som det aldri vil ta slutt, men senere forstår dere ikke hvordan dere kunne leve uten resultatet av det!

Det finnes ikke to byggeprosjekter som er nøyaktig like. Noe påvirkes av valg som tas, men det finnes også faktorer som ikke kan kontrolleres eller forutses.

Byggeprosjektet kan deles inn i fire faser, hvor det kommer “hode og hale” på planene, før de settes ut i livet.

 

Del 1: Mulighetene Utforskes

 
Ethvert byggeprosjekt går først gjennom en fase med blanke ark og fargestifter til. Det bør iallefall gjøre det. Selvsagt er begrensningene der, med tanke på økonomi, fysiske rammer og regelverk, men det er lurt å la drømmene utfolde seg fritt en stund før virkeligheten innhenter dere. Det gir mulighetene et spillerom som er gunstig for utviklingen av prosjektet, og dermed resultatet.

Hjemmet har en sentral plass i livet for de fleste av oss. Det er det stedet vi alltid vender tilbake til, hviler ut, og er sammen med de menneskene som betyr aller mest for oss. Behovene som skal dekkes av hjemmet er i stadig endring ettersom familien endrer seg. Barn kommer til, blir eldre, flytter ut, og vår økonomiske situasjon endrer seg. Det er heller ikke uvanlig med samlivsbrudd og nye familiekonstellasjoner med mine, dine og våre barn.

Mange kommer til et punkt hvor de trenger å gjøre noen grep for å gjøre boligen bedre tilpasset familiens behov. Idéen om byggeprosjektet blir til.

Gjennom skisser, tegninger, drøftinger og refleksjoner blir det, som gjerne starter med en vag idé, stadig mer konkret. Til slutt står dere der med et sett tegninger (og kanskje et prisestimat) i hendene og må ta et valg på hvorvidt drømmen skal settes ut i livet.

 

Del 2: Avklaring

 
JA, dette vil vi, men får vi lov?

Når valget er tatt går prosjektet inn i neste fase, nemlig avklaringsfasen. Naboer og eventuelle medeiere må varsles om planene deres og det må søkes om byggetillatelse. Dersom prosjektet ikke er 100% i samsvar med regelverk og arealplaner, må søkes om dispensasjon fra disse. Det kommer en periode hvor dialogen med bygningsmyndigheter og naboer står i fokus. Det hender at planene må skrinlegges, og av og til må de revideres noe, men som oftest ender denne prosessen i et positivt vedtak.

Det er mye som er søknadspliktig, men slett ikke alt. Du kan for eksempel bygge nytt bad eller kjøkken innenfor husets vegger uten å søke om dette. Det er også ulike krav knyttet til søknader for små, enkle kontra store og mer kompliserte tiltak. Hva som er søknadspliktig og hvilke krav som knytter seg til det aktuelle tiltaket endrer seg dessuten med jevne mellomrom.

 

Del 3: Kontrahering og detaljering

 

Selv med et forprosjekt og et positivt vedtak fra bygningsmyndighetene er det fortsatt mye detaljering som gjenstår.

Før spaden kan stikkes i jorda må konstruksjon, materialbruk, utforming, osv. være spikret. Nå er det dessuten på tide å tenke på hvem som skal utføre arbeidet. Kanskje dere ønsker å gjøre deler av jobben selv, men det kan være lurt eller påkrevd å la erfarne fagfolk ta hovedansvaret.

Ulike entreprenører har ulik innfallsvinkel til utførelsen og ulik kompetanse. Jo bedre forberedt dere er, jo større er sjansen for at resultatet blir som forventet eller bedre.

 

Del 4: Byggefasen

 
Når byggestarten braker løs er dere i unntakstilstand så lenge den varer, spesielt hvis dere skal bo i huset mens byggingen pågår. Hvis dere er heldige og/eller har gjort et godt forarbeide vil det meste gå av seg selv, men det vil garantert også dukke opp uforutsette ting underveis.

Del med andre