Paabygg-Tomannsbolig-2

Påbygg og Ombygging av Hel Tomannsbolig

Oppdraget ble gjennomført i to etapper, med noen år mellom. Først ble påbygget på halvparten til venstre ferdigstilt i 2016, og så den til høyre i 2019. Den venstre halvparten (19c) fikk et påbygg over sin garasje, mens den høyre halvparten (19b) fikk to nye takopplett. Resultatet ble en helhetlig oppgradering av boligen, med matchende materialbruk, fargebruk og formspråk på begge enheter.

Original bolig
Bildet til venstre viser det opprinnelige bygget, slik det ble bygget på 90-tallet, mens bildet til høyre er fra 2016.

Nøkkelinformasjon

  • Type prosjekt: Påbygg og ombygging av hele tomannsboligen
  • Adresse: Per Sivles veg 19b og 19c
  • Nytt bruksareal: ca. 52 m2 (19c) og ca. 20 m2 (19b)
  • Fotavtrykk: uendret
  • Antall etasjer: 3 (uendret)

Søknadsprosessen

Det første påbygget, over garasjen i nr. 19b, ble godkjent uten merknader, mens kommunen i utgangspunktet var skeptisk til takopplett på begge sider av taket i 19b. Illustrasjonen under er kopiert fra begrunnelsen i søknaden, og viser at bilder ofte sier mer enn ord.

Søknaden ble ihvertall godkjent, og etterhvert realisert. Tegningene under viser husets bakside, snitt og gavltegninger.

Resultatet

To Påbygg til Hel Tomannsbolig

Tilbakemelding fra Eierne i 19b

Vi er kjempefornøyde, og stolte av å bo i ett så flott hus.

Hadde problemer med å få byggesaken gjennom i kommunen før du fikk oppdraget. Vi anbefaler deg gjerne, og håper du får mange oppdrag fremover.

Fem stjerner.

Morten og Synnøve

Del med andre