Alle fortjener et hjem hvor de kan leve og trives sammen med de viktigste menneskene i livet

Arkitekttjenester for deg som vil optimalisere boligen din innenfor nøkterne økonomiske rammer. Ikke som et statussymbol, men som en trygg havn å komme hjem til.

Allsidig Arkitekt AS er et lite firma med base i Trondheim, som tilbyr arkitektarbeid for små og mellomstore boligprosjekter. Firmaet eies og drives av Connie Hendseth sivilarkitekt MNAL, som har allsidig erfaring fra privat og offentlig virksomhet, med sentral godkjenning som ansvarlig søker og prosjekterende for arkitektfag.

Firmaet startet opp som ENK (enkeltpersonsforetak) i slutten av 2010, og gikk over til dagens AS (aksjeselskap) i 2016. Firmaet har håndtert over hundre boligprosjekter i løpet av disse årene, rundt 50% er tilbygg til boliger, 15% er nybygg, 15% påbygg og resten diverse småting (delesaker, bruksendring, veranda, osv.) Over 80% av prosjektene er blitt gjennomført i henhold til avtale.

Du har vært lett å samarbeide med, responderer raskt. Det du har gjort som ansvarlig søker ovenfor kommunen, har gått som en drøm. Også har du sagt i fra hva du mener, og det er veldig bra. 

Didrik Widding, enebolig, Troms

Det å velge arkitekt er en viktig avgjørelse å ta

Det gir startskuddet til et samarbeid som sannsynligvis vil vare i mange måneder. Det er  mange faktorer å ta hensyn til, i tillegg til pris. Min erfaring er at mange ønsker en arkitekt som er lydhør for deres ønsker og behov, med solid kompetanse innen faget, som de har god kjemi med, og som vil strebe etter å løse oppgaven til deres tilfredsstillelse.

Jeg følger opp alle prosjekter personlig. I de fleste prosjekter følger jeg saken fra A til Å; fra skissestadiet, gjennom skjemaveldet,  og frem til ferdigstilt bygg. Jeg jobber mest med arkitekturprosjektering av nye boligbygg, samt tilbygg, påbygg og ombygging av eksisterende boliger.

Du finner eksempler på mine arbeider under fanen prosjekter.

Jobber grundig og effektivt, med kunden i fokus!

I de fleste prosjekter følges saken fra A til Å fra skissestadiet, gjennom skjemaveldet,  og frem til ferdig resultat.. Du finner eksempler på mine arbeider under Prosjekter; arkitekturprosjektering av nye boligbygg, samt tilbygg, påbygg og ombygging av eksisterende boliger.

Jeg etterstreber å være en coach og samarbeidspartner gjennom hele prosessen, fra idéstadiet til ferdigattesten er på plass.

Drømmer du om å skape et funksjonelt og attraktivt hjem for deg og familien?

Ta kontakt hvis du tror dette kan være noe for deg.