Tomannsbolig-Spovevegen-2

Ny Tomannsbolig med Universell Utforming

Med tanke på å forberede alderdommen, tok Bjørn Tore Grande høsten 2014 kontakt for å realisere planen om å bygge en ny tomannsbolig med universell utforming på tomta i Spovevegen på Byåsen. Eiendommen på oppunder et mål var allerede bebygget med en halvpart, så her var det snakk om fortetting i et etablert boligområde, med de komplikasjoner som gjerne følger med. Etter en lang og noe brokete prosess, med naboprotester, avslag, for å nevne noe, sto den endelige boligen ferdig i august 2019.

Nøkkelinformasjon

 • Status: ferdigstilt 2019
 • Type prosjekt: Tomannsbolig, med parkeringskjeller og heis
 • Nytt bruksareal: 380m2
 • Fotavtrykk: ca. 210 m2
 • Antall etasjer: 4, inklusive kjeller og adkomst til takterrasse

Prosessen

Byggeprosess for Tomannsbolig Tomannsbolig i Spovevegen

Fra oppstart til ferdigstillelse gikk det ca. fem år. Det er mange faktorer som veier inn, her er noen av milepælene:

 • Oppstart: desember 2014
 • Forhåndskonferanse: september 2015
 • Nabovarsling: februar 2016
 • Antall merknader: 3
 • Antall dispensasjoner: 3
 • Første rammesøknad: juni 2016
 • Avslag rammesøknad: november 2016
 • Revidert rammesøknad: januar 2017
 • Rammetillatelse: mars 2017
 • Byggestart: mai 2018
 • Ferdigattest: august 2019

Løsninger

Problemstillinger som ble diskutert underveis med naboer og kommune var avstand til veg, nabogrense, høyde og innsyn, med mer.

Løsningene ble tilpasset for å imøtekomme innspillene så langt som mulig, med blant annet tilbaketrukne rekkverk, avtrapping av bygningsvolum og terrengtilpasninger.

Uten å gå på bekostning av de ønskelige kvalitetene i selve boligen, så klart.

Store vinduer, åpen planløsning, tilpasning til rullestolbrukere, gode utearealer, vedlikeholdsfrie materialer og moderne utseende, var noen av ønskene som ble vektlagt.

De to boenhetene har hver sin trapp og heis, som forbinder parkeringskjelleren med boligen og opp til takterrassen med flott utsikt og optimale solforhold.

Resultatet

Arkitekttegnet tomannsbolig

 

Tilbakemelding fra Eier

Jeg gir deg 5 på den jobben du gjorde.
Selv om dette var et prosjekt som var innenfor rammene av hva som burde vært godkjent, med noen unntak som krevde dispensasjon (fra tidlig ´50-tall)
Så møtte vi motstand både fra ventet og uventet hold. Uten din kompetanse på hvordan systemet fungerer, så ville hele prosjektet strandet.
Planløsning og brukbarhet, ble faktisk som vi hadde håpet på, og huset fungerer virkelig godt.
Har fått mye skryt av huset, ble også kontaktet av Cembrit som ønsket å ta bilder av hus og fasader. Det er jo stor sett næringsbygg som har hatt disse. Noe hat er det jo også, men slik vil det alltid være.
Prosessen mot kommune, naboer og entreprenør har vært svært tilfredsstillende. Den kompetansen du har, var til stor nytte både i tilsvar og møter vi hadde. Også en god moderator, som på en pen måte fortalte at “det burde jeg ikke svare” ?
Våre behov og synspunkter ble ivaretatt, gode alternativer ble presentert om noe ikke lot seg gjøre.
Ja, jeg anbefaler deg gjerne til andre, -det har jeg jo faktisk gjort. Om vi skulle få behov, så ville vi tatt kontakt igjen.
Det var en tøff tid, var godt å sparre med deg -man trenger å dele tanker og få et annet perspektiv i slagene.
Med vennlig hilsen,
Bjørn Tore Grande

Del med andre