pexels-mikhail-nilov-6963043

Hvor mye koster arkitekttjenester?

Etter en periode med drodling av idéer på servietter vurderer dere å engasjere en arkitekt for å bidra med sin ekspertise til byggeprosjektet deres.

Den neste tanken som slår dere er:

Hva er prislappen for å engasjere en arkitekt?

 
En nokså grov tommelfingerregel er å regne ca. 5% av byggekostnaden for arkitektens arbeid, så spørsmålet da blir hvor mye byggeprosjektet koster totalt sett.

Et eksempel:

Hvis planen er et tilbygg til boligen din på 60 m2 så kan et budsjett se slik ut;

 • Lengst til venstre er arkitekttjenestene på ca. 100.000,-
 • Neste kostnadsbærer er saksbehandlingsgebyrer av ymse slag som kommer på rundt 80.000,-
 • Så kommer selve byggekostnadene, i dette tilfellet 2 millioner.
 • Og til sist nødvendig innredning av de nye arealene; anslagsvis 80.000,-

 
Selv om arkitekten kommer inn tidlig i prosessen, så bør arkitekthonoraret sees i sammenheng med den totale kostnaden.

 

Er det verdt det å investere disse pengene i arkitekt?

 
Det koker ned til en kost-nytte vurdering.

Det er kanskje uklart hva arkitekten bidrar med i et byggeprosjekt?

 • En sivilarkitekt er skolert i å skissere og prosjektere gode og rasjonelle løsninger, slik at du får mest mulig kvalitet for lavest mulig kostnad.
 • Arkitekten kan i tillegg stå som ansvarlig søker overfor kommunen, og koordinere søknadsprosessen. Dessverre gis det ingen garanti for at kommunen sier ja, men som regel vil en justering av prosjektet være nok til å få saken gjennom.
 • Om ønskelig bistår arkitekten i anbudsprosessen og kontrahering av andre konsulenter og entreprenører.
 • Dessuten videreutvikler arkitekten detaljer og lager arbeidstegninger i samråd med andre rådgivere.

 
Les om flere grunner til å engasjere en arkitekt her.
 
I prinsippet skal honoraret kompensere for den tiden arkitekten bruker på ditt byggeprosjekt.

 • Tidsbruken for tilbygget i eksemplet over ligger rundt 80 timer.
 • For en enebolig er tidsbruken mellom 100 og 150 timer.

 

Avhengig av beliggenhet og kompetanse varierer timeprisen for en arkitekt fra 900,- til 1800,- Dette virker kanskje mye, men honoraret havner ikke rett i lomma til arkitekten.

Et eksempel hvor en arkitekt har en timepris på 1200,-.

Selv om det finnes gode erfaringstall på hvor mye tid som går med på de ulike oppgavene, så vil det variere fra prosjekt til prosjekt.

Faktorer som påvirker tidsbruken:

 • Størrelse og kompleksitet på tiltaket.
 • Tomteforhold; terreng og øvrig bebyggelse.
 • Forholdet til regelverket; reguleringsplan og plan-og bygningslov.
 • Behov for dispensasjoner.
 • Uenigheter med naboer og/eller kommunen.

 
Noe er forutsigbart, annet er uforutsigbart.

Det kan ofte være hensiktsmessig med en fastprisavtale, selv om den vil ta høyde for en viss usikkerhet. Da vet både du og arkitekten hva dere har å forholde dere til. Min erfaring er at de fleste prosjekter kan gjennomføres innenfor fastprisavtalen uten at det kommer noen tillegg.
 

Er du fortsatt usikker på om det er lurt av deg å bruke arkitekt?

 
Tenk over om alternativet er lønnsomt i lengden. Det er mye å sette seg inn i, og mye som ikke er innenfor rekkevidde uten den rette kompetansen. Det kan lønne seg for både lommeboka og sjelefreden å sette bort denne jobben til noen som har greie på det.
 
Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud for ditt prosjekt.

Del med andre