En God bolig

Hva kjennetegner en god bolig

Det viktigste ved en god bolig er innholdet; det livet som foregår mellom de fire (+/-) veggene. Bygningen i seg selv utgjør rammen som skal støtte opp om boligens innhold, i alt sitt mangfold, på en optimal måte.

 

Drømmehuset

 
Yttergang

Mange drømmer om et flott bygg som gir status i bekjentskapskretsen, og som også tilfredsstiller våre estetiske behov. Selv om status kanskje ikke er et høyverdig mål, så har jeg som arkitekt stor forståelse for ønsket om å bo i et vakkert bygg.

“Mitt hus er din utsikt” sto på en plakat jeg hadde i studietiden, og det er noe i det. Men ikke bare skal naboene se på huset vårt hver dag, men også vi som beboere går daglig ut og inn gjennom husets ytterdører. Så da kan det jo gjerne være en tiltalende dør.

 

Utenfra og Inn

 
En god bolig passer inn i en sammenheng, hvor nabobebyggelse, topografi, vegetasjon, utsikt, solforhold, og mye annet er med på å påvirke løsningen.

Offentlige planer regulerer rammebetingelsene, slike som utnyttingsgrad, plassering, atkomst, og diverse krav til parkering, uteoppholdsarealer, tilkobling til vann og avløp, mm. Dette er kanskje ikke ting som inngår i drømmen om den perfekte boligen, men ting vi likevel må forholde oss til.

Dessuten er det faktisk sånn at fremtidens boligbygg langt på vei allerede er bygget. Blant annet av hensyn til miljø og solidaritet er det hensiktsmessig å bygge om heller enn å bygge nytt i en del sammenhenger.

 

Innenfra og Ut

 

Familiens generelle og spesielle behov er med på å bestemme hva som er en god brukbar planløsning.

Det kan være lurt å tenke fremover til mulige behov for tilpasninger, slik som heis, rullestoltilgjengelighet, osv. Universell utforming gir gode muligheter for å ivareta både dagens og fremtidens behov. Romslighet, lys og luft er dessuten kvaliteter vi alle setter pris på.

Det er også en rekke tekniske krav som en god bolig skal tilfredsstille, med tanke på brannsikkerhet, konstruksjon, oppvarming, energibruk, ventilasjon, mm.

 

Smak og Behag

 
Innenfor alle krav og hensyn er det vanligvis fortsatt rom for preferanser, med tanke på estetikk, utforming, materialbruk, fargebruk, med mer. Mange har lyst til å sette sitt personlige preg på boligen sin. Men mange blir også overrasket over at det slettes ikke er fritt frem.

 

Hjemler og Skjønn

 
Kommunen skal til syvende og sist godkjenne prosjektet, og de kan ha synspunkter til det meste. Plan- og bygningsloven og annet regelverk har føringer på alt fra bygningsfysikk, estetikk, tilpasning, til særegne bestemmelser for ditt område. Finnes det en innvending, finnes det en hjemmel.

Naboer har også rett til å uttale seg, og til å klage på saksbehandlerens vedtak. Det er dessverre ikke helt uvanlig at boligdrømmen blir til en marerittaktig virkelighet når saken skal varsles, vurderes og aksepteres av både naboer, bygningsmyndigheter og klageinstanser.

 
Byggeplass hjemme

Unntakstilstand

 

Når endelige tegninger og tillatelser er i boks, gjenstår det bare å stikke spaden i jorda. Det er mye som skal på plass både over og under bakken for å besørge et velfungerende hjem anno 202X. Offentlige ledninger, drenering, kabler, elektrisitet, yttervegger, innervegger, gulv, tak, osv.

Valg av entreprenør er ingenting å kimse av.

I de månedene det pågår kommer dere til å “spise, sove og puste” boligbygg, og dersom dere skal bo i huset mens det pågår – bokstavelig talt!

 

Konklusjon

 
Som du skjønner er det ikke alltid trivielt å realisere boligdrømmen. En god bolig er en synergi mellom familiens ønsker og behov, økonomi, utforsking av muligheter, og en smidig prosess.

Å sy sammen helhetlige gode løsninger som tar hensyn til alt dette er faktisk noe arkitekter ofte er gode på. Derfor er god kjemi og dialog med en dyktig arkitekt avgjørende for et godt resultat.

Lykke til med å realisere din boligdrøm!

Del med andre