Tilbygg med utleie Jakobsli

  • Adresse: Nyheimsvegen 63, Trondheim
  • Oppdragsgiver: K.F. Bakken
  • Prosjektoppstart: august 2014
  • Nabovarsling: februar 2015
  • Søknad om byggetillatelse: mai 2015

Tilbygg i to etasjer med utleieleilighet i sokkel til eksisterende enebolig på Jakobsli

Tegninger

Tilbygg med utleie

Tilbygg med utleie

Tilbygg med utleie

Tilbygg med utleie

Tilbygg med utleie

Tilbygg med utleie