Tilbygg Halvpart Ranheim

Tilbygg med hybelleilighet til eksisterende tomannsbolig på Ranheim

  • Adresse: Eventyrvegen 7
  • Oppdragsgiver: Å. og B. Hestvik Larsen
  • Prosjektoppstart: januar 2015
  • Nabovarsling: juni 2015
  • Rammetillatelse: desember 2015

Hele anbudsbeskrivelsen kan du lese her.

Tegninger

Tilbygg Tomannsbolig Fasader

Tilbygg Tomannsbolig Perspektiv

Tilbygg Tomannsbolig Plan

Tilbygg Tomannsbolig Plan

Tilbygg Tomannsbolig Plan

Tilbygg Tomannsbolig Situasjonsplan

Tilbygg Tomannsbolig Snitt