Stort Tilbygg på Møllenberg

  • Adresse: Nedre Møllenberg gate 5b, 7014 Trondheim
  • Oppdragsgiver: H. B. Sivertsen
  • Prosjektoppstart: september 2015
  • Nabovarsling: desember 2015

Tilbygg og Påbygg til Enebolig i Trondheim

Tegninger

Tilbygg, Trondheim, Arkitekt, Situasjonsplan

Tilbygg, Trondheim, Arkitekt, plantegning

Tilbygg, Trondheim, Arkitekt, plantegning

Tilbygg, Trondheim, Arkitekt, perspektiver

Tilbygg, Trondheim, Arkitekt, fasader

Tilbygg, Trondheim, Arkitekt, Snitt

Tilbygg, Trondheim, Arkitekt, Snitt