Spør Arkitekten: Utforming av Trapp

En trapp kan uttrykke eierens smak og personlighet.

En trapp uttrykker eierens smak og personlighet.


Spørsmål: Hei
Har sett en forreklame for et program som kommer på nrk og heter Arkitektens hjem. Der viser de bla. en trappoppgang uten håndløpere. Er dette tillatt?

Mvh
Lars

Hei Lars, takk for spørsmålet.

(Takk også for tipset om dette programmet. Første episode ble sendt forrige onsdag og handlet om arkitekten Tommy Wilhelmsen)

Det kan være en utfordring å finne det gode kompromisset mellom god design på den ene siden og forskriftskrav på den andre. En trapp er som oftest sentralt plassert i hjemmet, og noe vi gjerne vil utforme som et elegant møbel. I moderne minimalistiske hjem betyr det ofte rene linjer og knappe detaljer. Forskriftene har på den andre siden en lang rekke krav som skal ivareta sikkerhet og brukbarhet.

De konkrete kravene i TEK10 (gjeldende teknisk forskrift) til utforming av trapp er følgende:

  • Trapper skal ha sikker avgrensning. Legg særlig vekt på at barn ikke kan falle gjennom åpninger.
  • Trapper skal ha solid og god håndlist på begge sider.
  • I tillegg til dette stilles det krav til god belysning, sklisikker overflate, minimumsbredde, fri høyde, inntrinn, opptrinn, stigningsgrad, mm.

Denne trappa ville neppe blitt godkjent

Denne trappa ville neppe blitt godkjent


Svaret på spørsmålet ditt er altså; nei, det ikke er lov å bygge en ny trapp uten håndløper på begge sider og sikker avgrensning (rekkverk eller vegg).

Men reglene har ikke tilbakevirkende kraft, og du kan også få fritak fra å følge teknisk forskrift ved tiltak i eksisterende byggverk, jfr. den såkalte “unntaksbestemmelsen” (pbl §31-2, 4 ledd).

Det stilles imidlertid krav til at unntaket er nødvendig for å gi hensiktsmessig bruk, at det er forsvarlig og at det er uforholdsmessig kostbart å bygge i samsvar med TEK. Det er vel lite sannsynlig at det å droppe håndlist i trappa tilfredsstiller disse vilkårene.

Connie120

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kommentarer: