Hytte i Snillfjord, Noen Bilder og Refleksjoner

Nybygg hytte i Snillfjord

Nybygg Hytte i SnillfjordEtt av mine tidlige prosjekter er så godt som ferdig bygget, og det dukket opp en CD med noen bilder på i postkassa her om dagen.

Gøy å se prosjektet virkeliggjort, og hytta blir bra den, men det er også noe å lære her.

For meg er det naturlig å benytte anledningen til å reflektere litt over hva som fungerer og hva som ikke fungerer like bra. Spesielt med tanke på hva jeg vil gjøre anderledes neste gang.

Prosjektet var opprinnelig beskrevet som ombygging og tilbygg til eksisterende hytte på Vingvågen i Snillfjord.

Bildet under til venstre viser den opprinnelige hytta, hvor planen var å bevare gulv og vegger, men bytte ut taket og bygge et nytt tilbygg. I realiteten ble den gamle hytta revet mer eller mindre i sin helhet som bildet til høyre viser.

Opprinnelig hytteNybygg hytte i Snillfjord

Refleksjon # 1 – riving kontra rehabilitering

I ettertid kan man lure på hvordan løsningene ville blitt om vi hadde visst på forhånd at den gamle hytta skulle rives. Dette ble klart først etter at entreprenøren var valgt, og da var prosjektet kommet for langt til at det var mulig å gjøre noen vesentlige endringer. Det viser seg ofte at total rehabilitering er mer kostbart enn å rive og bygge nytt. Derfor skrives det inn i erfaringsbanken at dette med riving kontra rehabilitering bør avklares så tidlig som mulig i prosessen.


Nybygg hytte i Snillfjord

Refleksjon # 2 – befaring

En tidlig befaring til tomta kunne bidratt til å avklare punktet over, og ville sannsynligvis bidratt til bedre tilpassede løsninger generelt sett. I ettertid ser jeg at befaring er en nødvendig og naturlig del av et såpass omfattende prosjekt.

Nybygg hytte i Snillfjord

Refleksjon # 3 – detaljering

Det er forskjell på forprosjekt og detaljprosjekt, og det viser seg at det siste er viktig for å få ting bygget slik det er tegnet. Etter planen (forprosjekt) skulle det være to høye vinduer over hverandre på hjørnet, og en sammenhengende vindusrekke under taket, men det viste seg umulig på grunn av dimensjonene på bærekonstruksjonen. Derfor ble det tilpasset på stedet, og heldigvis ble resultatet tålig bra likevel. Men enda bedre hadde det vært om prosjektet hadde vært gjennom en tilstrekkelig detaljeringsfase, med samarbeid mellom de relevante aktørene.

Nybygg hytte i Snillfjord

Jeg har fortsatt ikke vært på stedet selv, men en vakker dag blir det nok. Da er jeg spent på å se hvordan det ubehandlede trevirket (malmfuru) tåler tidens tann. Kan være det hadde vært lurest å behandle fasadene med jernvitrol for å få jevnest mulig gråfarging, men dette er det desidert mest miljøvennlige alternativet.

Kanskje det kommer en refleksjon (eller flere) på dette senere.

Connie120

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kommentarer: