Fritidsbolig i Havgapet – Befaring og Skisseprosjekt

Fritidsbolig i Havgapet

Fritidsbolig i Havgapet
På en naturtomt uti havgapet i Troms planlegger to hyggelige nordlendinger å bygge seg en fritidsbolig på rundt 120 m2, pluss garasje. Stor avstand er ingen hindring mot å ha en Trondheimsarkitekt i disse dager.

Tomta på 808 m2 skråner svakt mot en fabelaktig utsikt mot Håja mot nord, og dette er også dominerende vindretning.

Jeg har fått lov av eierne til å skrive litt underveis i prosessen, og det er moro.
P45-kart

Befaring

Ved befaring til tomta kartlegges tomteforhold som:

 • topografi
 • vegetasjon
 • vind og solforhold
 • utsikt
 • grunnforhold
 • nabobebyggelse, mm
 • Fra tomta mot vest

  Fra tomta sett mot vest

  Fra tomta sett mot sørvest

  Utsikt mot sørvest

  Fra tomta sett mot sør

  Fra tomta sett mot sør

  Mot øst

  Mot øst

  Fritidsbolig i Havgapet
  Det er åpent og fritt i alle retninger, men det er utsikten mot nord som tar pusten fra en… Denne øya (Håja) sies å være inspirasjonskilden Ishavskatedralen Tromsøtil den berømte Ishavskatedralen i Tromsø, og man kan forstå hvorfor.

  Tomta ligger ca. halvannen times kjøring fra Tromsø hvor eierne bor og jobber, så dette vil i praksis være en fritidbolig. Men på grunn av reguleringsplanen for området må huset bygges i full boligstandard etter TEK10 (gjeldende teknisk forskrift). Det er uansett fornuftig og vanlig i dag å bygge hytter med alle de bekvemmeligheter man er vant til, for å sørge for at de blir flittig brukt.

  Prosjektet

  Prosessen startet på vårparten i år med en befaring til tomta og møte med kommunen. På forhånd hadde jeg fått se idéutkastet til Didrik, som ga både inspirasjon og en god pekepinn til hva de ønsker å oppnå med stedet (se under).

  Sett fra nordøst

  Sett fra nordøst

  Sett fra nordvest

  Sett fra nordvest

  I første fase av et prosjekt dreier det seg om å utforske mulighetene og kartlegge rammebetingelsene:

  • Romprogram (planskisser) tilsier: stue/ kjøkken (åpen løsning), to soverom, bod, entré, arbeidsrom, bad, loftstue og takterrasse over to etasjer og med bruksareal på rundt 120 m2. I tillegg ønskes en garasje med bod på 70 m2.
  • Gjeldende reguleringsplan er fra 1988 og den tilsier boligformål i en etasje, med garasje på inntil 45 m2 og en U-grad på 0,1

  Siden ønskene og reguleringsplanen ikke samsvarer er det nødvendig med en dispensasjon fra kommunen for å kunne gjennomføre det som eierne ønsker. Et første møte med Tromsø kommune ga positive signaler til en mulig dispensasjon. Vi har derfor tegnet videre ut fra at disse skissene.

  Skisseprosjektet skal avklare konsept for:

  • atkomst
  • parkering
  • orientering og plassering av bebyggelse
  • form og materialbruk

  Mitt forslag (se under) er å legge bygningsvolumet i en vifteform som lager et beskyttet atkomstrom mot sør, hvor også garasjen er en skjermende vegg i et slags tun. Dette åpner oppholdsrommet opp mot havutsikten, og pulttak (kanskje med torv) vender innover mot atkomsttunet.
  Fritidsbolig i Havgapet

  Fritidsbolig i Havgapet

  Fritidsbolig i Havgapet
  I første etasje er stue/ kjøkken, entré, bad, og to soverom.

  Fritidsbolig i Havgapet
  I andre etasje er det takterrasse, loftstue, kontor, wc og bod.

  Fritidsbolig i Havgapet
  Tilbakemeldingen fra eierne er at dette er “spot on” i forhold til forventningene så langt, men at det må tegnes inn en bod i første etasjen. Beslutningen på å gå videre med dette konseptet er tatt. Selvsagt vil det komme endringer underveis, men arbeidet har en retning.

  Neste fase er forprosjektet, som danner grunnlag for nabovarsling og byggesøknad.
  Connie120

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

  Kommentarer: