Tilbygg Tomannsbolig Lade

  • Adresse: Devlesvingen 5b, Trondheim
  • Oppdragsgiver: N. Utness
  • Prosjektoppstart: oktober 2014
  • Nabovarsling: mai 2015

Les anbudsbeskrivelsen i sin helhet her.

Tilbygg i tre etasjer til halvpart av tomannsbolig i Trondheim kommune.

Tegninger

Tilbygg Tomannsbolig Trondheim

Tilbygg Tomannsbolig Trondheim

Tilbygg Tomannsbolig Trondheim

Tilbygg Tomannsbolig Trondheim