Nytt Anneks på Festningen

  • Adresse: Nedre Petersborg gate 10
  • Oppdragsgiver: E. og C. Grann-Meyer
  • Prosjektoppstart: august 2013
  • Nabovarsling: januar 2015

Tilbygg med to leiligheter og trapperom til eksisterende tomannsbolig i Trondheim

Tegninger

Tilbygg Tomannsbolig

Tilbygg Tomannsbolig

Tilbygg Tomannsbolig

Tilbygg Tomannsbolig

Tilbygg Tomannsbolig