Tilbygg Bolig i Trondheim

Perspektiv tilbygg enebolig
Tilbygg til enebolig i Carl Don´s veg 16 i Trondheim kommune.

  • Oppdragsgiver: G.O. og T. Overrein
  • Prosjektoppstart: juni 2014
  • Nabovarsling: desember 2014
  • Rammetillatelse: mars 2015
  • Anbudsutsendelse: april/ mai 2015
  • Byggestart: oktober 2015

Tegninger

Tilbygg Enebolig

Plantegning tilbygg enebolig

Plantegning tilbygg enebolig

Snitt tilbygg enebolig

Snitt tilbygg enebolig

Perspektiv tilbygg enebolig