Tilbygg og Garasje Ranheim

Tilbygg til enebolig og ny garasje i Presthusvegen 11 i Trondheim kommune

  • Oppdragsgiver: H. Eli og R. Ofstad
  • Prosjektoppstart: juni 2014
  • Nabovarsling: desember 2014
  • Anbudsutsendelse: mars 2015
  • Rammetillatelse: april 2015
  • Igangsettingstillatelse: september 2015

Tegninger

Tilbygg Enebolig og Ny Garasje

Tilbygg Enebolig og Ny Garasje

Tilbygg Enebolig og Ny Garasje

Tilbygg Enebolig og Ny Garasje

Tilbygg Enebolig og Ny Garasje

Tilbygg Enebolig og Ny Garasje

Tilbygg Enebolig og Ny Garasje

Tilbygg Enebolig og Ny Garasje