Tilbygg Bolig på Flatåsen

  • Adresse: Smiloftstykket 14, Trondheim
  • Oppdragsgiver: E.B.Lien og F.F.Klungerbo
  • Prosjektoppstart: september 2013
  • Nabovarsling: desember 2015

Tilbygg i en etasje til enebolig i Trondheim kommune.

Tegninger

Tilbygg bolig fasade NO

Tilbygg bolig fasade NV

Tilbygg bolig fasade SO

Tilbygg bolig fasade SV

Tilbygg bolig perspektiv N

Tilbygg bolig perspektiv SO

Tilbygg bolig perspektiv V

Tilbygg bolig plan1

Tilbygg bolig plan2

Tilbygg bolig situasjonsplan