Ombygget Hytte i Snillfjord

Riving, Nybygg og Ombygging av eksisterende hytte på Vingvågen i Snillfjord kommune.

  • Oppdragsgiver: N.M.Vikan og M. Løvoll
  • Prosjektoppstart: november 2012
  • Forprosjekt: februar 2013
  • Byggetillatelse: januar 2013
  • Byggestart: stipulert april/ mai 2013
  • Ferdigattest: høst 2014

Tegninger

Hytte i Snillfjord
Snillfjord-hytte1
Klikk for full størrelse
Hytte i Snillfjord

Les mer om prosjektet på bloggen:
Hytte i Snillfjord, noen bilder og refleksjoner