Stort Tilbygg i Malvik

Nybygg bolig, som tilbygg til enebolig på Vikhammar i Malvik kommune.

  • Oppdragsgiver: G. Fiksdal
  • Prosjektoppstart: november 2011
  • Forprosjekt: mars 2012
  • Rammetillatelse: juni 2012
  • Anbudsutsendelse: høsten 2012
  • Byggestart: august 2013
  • Ferdig bygget: desember 2013

Tegninger

Nybygg bolig som tilbygg enebolig planløsning

Nybygg bolig som tilbygg enebolig planløsning

Nybygg bolig som tilbygg enebolig planløsning

Nybygg bolig som tilbygg enebolig fasade

Nybygg bolig som tilbygg enebolig snitt

Nybygg bolig som tilbygg enebolig snitt

Nybygg bolig som tilbygg enebolig situasjonsplan