Enebolig på Trolla

Nybygg enebolig på Trolla i Trondheim

  • Adresse: Brukseier Olsens veg 35a, 7018 Trondheim
  • Oppdragsgiver: H.Hilstad og M.Waatsveen
  • Prosjektoppstart: januar 2016
  • Nabovarsling: mars 2016

Tegninger

Enebolig Arkitekt Fasader

Enebolig Arkitekt Perspektiv

Enebolig Arkitekt Perspektiv

Enebolig Arkitekt Perspektiv

Enebolig Arkitekt Plantegning

Enebolig Arkitekt Plantegning

Enebolig Arkitekt Plantegning

Enebolig Arkitekt Situasjonsplan

Enebolig Arkitekt Snitt