Carport med bod i Skien

  • Oppdragsgiver: J. Johannessen
  • Prosjektoppstart: november 2012
  • Forprosjekt: januar 2013

JSgt-3

Carport i Skien

JSgt-4

JSgt-5