Definisjonen av Arkitektur

Arkitektur er …
vanskelig å definere. Selv arkitekter blir usedvanlig tause hvis de blir bedt om å komme med en definisjon. Hvis du er ute etter et svar med to streker under, kan du muligens finne det her (eller ikke).
Sheds
Enten din første assosiasjon er sånn: – “arkitektur er fancy bygg-design”, eller slik “arkitektur er vår kollektive arv av bygde miljøer”, eller noe annet, vil du kanskje måtte revurdere. Men dette er iallefall et forsøk på å utforske mulige tilnærminger det tilsynelatende enkle spørsmålet.

Begrepet arkitektur …
med sitt latinske opphav, architectura; betyr overbyggmester, og representerer både prosessen og produktet av planlegging, prosjektering og bygging bygninger, ifølge Wikipedia.

Eller som Louis Kahn så treffende sa det: “the thoughtful making of space” (jeg fant ingen god oversettelse).

Arkitektur har både en praktisk og en følelsesmessig side. Enten det er det enkleste skur som besktytter mot vær og vind, eller en fabelaktig monumental katedral. Arkitekturen gjenspeiler den menneskelige tilstand.

Sienna Katedralen
Det er mange som har prøvd å finne den ultimate definisjonen av arkitektur, men jeg er ikke overbevist om noen har klart det ennå.

Det første offisielle forsøket på å definere begrepet arkitektur ble gjort av den Romanske arkitekten Vitruvius i det 1. århundre. Ifølge Vitruvius, defineres god arkitektur til syvende og sist av de tre egenskapene; holdbarhet, nytte og skjønnhet.

Holdbarhet …
eller, bygningsteknologi, er utvilsomt viktig i arkitekturen, og det er også brukbarhet, og skjønnhet er jo alltid ønskelig.

Denne definisjonen sier imidlertid ingenting om de kulturelle, historiske, politiske eller økologiske aspektene av arkitektur. Kanskje disse ikke var så relevant i det 1. århundre, men de er definitivt relevant i dag!

ArkiKultur …
Arkitektur er ingenting hvis ikke et uttrykk for det kulturelle mangfold som omgir byggeplassen. Vi kan lese mye ut av den individuelle og kollektive byggestilen i et område.

Historie …
Det at arkitektur er et uttrykk for en tids kultur er hovedårsaken til at det er så viktig å bevare historiske bygninger. De hjelper oss med å tolke våre forfedre, og dermed øke forståelsen av oss selv og vår arv.

De fleste bygningene verden trenger er allerede blitt bygget, og i stor grad er vi er tvunget til å gjenbruke og redesigne eksisterende bygninger for å møte dagens behov. For å gjøre dette riktig, må vi forstå historien til bygningene våre.

Det Politiske ved Arkitekturen …
gjenspeiles i hvordan ulike regjeringer tar vare på sine eksisterende bygningsmiljø, og hvordan den prioriterer når det gjelder fremtidige bygninger. Er de nye bygningene ekstravagante og fancy, mens de fattige lever i rønner? Eller er offentlige bygg holdt i en beskjeden skala, mens politikerne velger å fokusere på sosiale boliger? Det koker jo ned til verdisyn og politisk standpunkt.

ØKOtektur …
En stor del av verdens energiforbruk kan spores tilbake til våre bygninger. Å utvikle bærekraftige bygninger, både i drifts- og byggefasen, kan derfor gi et vesentlig bidrag til den økologiske balansen i verden. Arkitektur for fremtiden (som starter nå!) må ta hensyn til dette.

Arkitektur …
dreier seg i sin essens om formingen av materialer, plass og lys. Arkitekturen opererer i grensesnittet mellom kunst og teknologi, funksjonalitet og estetikk, teori og praksis, og i urbane og rurale områder. Den formes (i beste fall) av arkitekter, men den tilhører menneskeheten.

“Livet er rikt, alltid i endring, alltid utfordrende, og vi arkitekter har til oppgave å overføre til tre, betong, glass og stål, og transformere menneskelige ambisjoner til beboelige og meningsfylte rom.” Arthur Erickson

Connie120E-button

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kommentarer: