Nybygg

Har dere kjøpt tomt eller tenker dere å skille fra en ny tomt? Da trenger dere kanskje en erfaren veileder gjennom prosessen. Allsidig Arkitekt tilbyr å stå som ansvarlig arkitekt, søker og prosjekterende overfor kommunen, og å utforme prosjektet i samarbeid med dere slik at det blir optimalt i forhold til deres ønsker og økonomiske rammer.

Fra skisser til ferdigattest:

Et byggeprosjekt gjennomgår flere faser, fra de første skissene til gjennomføringsfasen (byggingen). Underveis blir konsept og løsninger avklart, byggetillatelse innhentet, og entreprenører engasjert. Omfanget og kompleksiteten varierer fra ett prosjekt til et annet, men de fleste er innom disse stadiene;

  • skissefase
  • forprosjekt
  • søknad
  • kontrahering
  • detaljprosjekt
  • bygging
  • ferdigstillelse og bruk

Allsidig Arkitekt har utstrakt kompetanse på prosjektering av boligbygg, og lang erfaring i å samarbeide med de ulike aktørene i kommunen og byggebransjen.

Artikler om Nybygg og Prosjekteksempler:

Enebolig i Troms

Nybygg enebolig og garasje på Hillesøy (ved Sommarøy) i Troms. Oppdragsgiver: D. Widding Prosjektoppstart: juni 2014 Nabovarsling: november 2014 Rammetillatelse: februar 2015 Anbudsutsendelse: juli 2015 Anbudsbeskrivelsen kan du lese i sin helhet her. Tegninger Les om prosjektet på bloggen; Fritidsbolig i Havgapet – Befaring og Skisseprosjekt … Les mer

Nybygg Enebolig i Stjørdal

Adresse: Rebergveien 6, Stjørdal Oppdragsgiver: M. Sollihaug og R. Haugdal Prosjektoppstart: september 2014 Forprosjekt: april 2015 Nybygg Enebolig med Garasje i Trøndelag Tegninger … Les mer

Liten Enebolig på Stubban

Adresse: Stubbanvegen 15, Trondheim Oppdragsgiver: Eltre Eiendom AS Prosjektoppstart: januar 2015 Nabovarsling: april 2015 Nybygg enebolig med liten utleiedel og garasje Tegninger … Les mer

Prosjekt Passivhus

Her er prosjektpresentasjonen i forbindelse med et etterutdanningskurs jeg tok ved NTNU “Passivhus, Lavenergiboliger, nullutslippshus” våren 2014. Kurset ga en innføring i prinsippene for utforming av lavenergiboliger, passivhus og nullutslippsbygg i Norge, med vekt på beregning av energibruk, klimagassutslipp og inneklima for denne type bygg. Prosjektpresentasjonen var et grunnlag for å gå opp til eksamen i kurset. Eksamen ble forøvrig bestått med karakteren “B” og kursbeviset finner du her. s1 … Les mer

Fritidsbolig i Havgapet – Befaring og Skisseprosjekt

På en naturtomt uti havgapet i Troms planlegger to hyggelige nordlendinger å bygge seg en fritidsbolig på rundt 120 m2, pluss garasje. Stor avstand er ingen hindring mot å ha en Trondheimsarkitekt i disse dager. Tomta på 808 m2 skråner svakt mot en fabelaktig utsikt mot Håja mot nord, og dette er også dominerende vindretning. Jeg har fått lov av eierne til å skrive litt underveis i prosessen, og det … Les mer

Hjelp, vi skal bygge ny bolig

Spør arkitekten: Hjelp, vi skal bygge ny bolig og aner ikke hvor vi skal starte. Vi er en familie på seks personer som planlegger å bygge et nytt hus i hagen til vårt nåværende hjem. Kan du gi oss noen råd om hva vi bør være oppmerksomme på i denne situasjonen? Svar: Å planlegge og bygge et hus fra grunnen gir dere en unik mulighet til å få det akkurat … Les mer

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...