Ombygging

De fleste av fremtidens boliger er allerede bygget, og ombygging, utvidelse, og rehabilitering utgjør en stor andel av aktuelle boligprosjekter. Mange tiltak er også søknadspliktige, med eller uten krav til ansvarlig foretak, og noen ønsker seg uansett en erfaren veileder gjennom prosessen.

Har familien har vokst fra boligen, eller har dere lyst til å gjøre et løft for å optimalisere det huset dere har? Eller tenker dere å spe på inntekten eller finansiere byggeprosjektet ved å etablere en utleiebolig i sokkel eller tilbygg?

Hva kan arkitekten tilby:

Allsidig Arkitekt tilbyr å stå som ansvarlig arkitekt, søker og prosjekterende overfor kommunen. I samarbeid med dere utformes prosjektet slik at det er optimalt i forhold til deres ønsker og drømmer, i tråd med gjeldende regelverk.

Fra skisser til ferdigattest:

Et ombyggingsprosjekt gjennomgår flere faser, fra de første skissene til gjennomføringsfasen (byggingen). Underveis blir konsept og løsninger avklart, byggetillatelse innhentet, og entreprenører engasjert. Omfanget og kompleksiteten varierer fra ett prosjekt til et annet, men mange er innom disse stadiene;

  • skissefase
  • forprosjekt
  • søknad
  • kontrahering
  • detaljavklaring
  • bygging
  • ferdigstillelse og bruk

Noen eksempler:

Prosjektering av nybygg/tilbygg på Malvik

Prosjektering av nybygg/tilbygg på Malvik

Tilbygg til tomannsbolig i Trondheim

Tilbygg til tomannsbolig i Trondheim

Carport med oppbevaring på Skien

Carport med oppbevaring på Skien

Ombygging og tilbygg til hytte i Snillfjord

Ombygging og tilbygg til hytte i Snillfjord

Tilbake til BOLIG FOKUS

Artikler om Ombygging:

Hytte i Snillfjord, Noen Bilder og Refleksjoner

Ett av mine tidlige prosjekter er så godt som ferdig bygget, og det dukket opp en CD med noen bilder på i postkassa her om dagen. Gøy å se prosjektet virkeliggjort, og hytta blir bra den, men det er også noe å lære her. For meg er det naturlig å benytte anledningen til å reflektere litt over hva som fungerer og hva som ikke fungerer like bra. Spesielt med tanke … Les mer

Tilbygg Med en Finurlig Vri

“Vi er utrolig godt fornøyde med resultatet. Stua er nydelig, gangen stor og romslig og sønnen er godt fornøyd med sitt store rom.” sier Silje og Thorstein til en lydhør og glad arkitekt! Det er jo faktisk det viktigste av alt i min bransje, at de som skal bruke bygget er fornøyde med resultatet. Etter ca. ett år med planlegging, søknader, og kontrahering, og så en halvårig byggefase, er mitt første prosjekt som selvstendig næringsdrivende … Les mer

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...