Prosjekt Passivhus

Prosjekt Passivhus 2014Her er prosjektpresentasjonen i forbindelse med et etterutdanningskurs jeg tok ved NTNU “Passivhus, Lavenergiboliger, nullutslippshus” våren 2014.

Kurset ga en innføring i prinsippene for utforming av lavenergiboliger, passivhus og nullutslippsbygg i Norge, med vekt på beregning av energibruk, klimagassutslipp og inneklima for denne type bygg. Prosjektpresentasjonen var et grunnlag for å gå opp til eksamen i kurset. Eksamen ble forøvrig bestått med karakteren “B” og kursbeviset finner du her.

s1 tomta

Prosjekt Passivhus 2014
s2 reguleringsbestemmelser
Prosjekt Passivhus 2014
s3 Solstua
Prosjekt Passivhus 2014
s4 aktivitetsflyt
Prosjekt Passivhus 2014
s5 konseptskisse
Prosjekt Passivhus 2014
s6 planløsning 1
Prosjekt Passivhus 2014
s7 terrengsnitt
Prosjekt Passivhus 2014
s8 fasader
Prosjekt Passivhus 2014
s9 planløsning kjeller
Prosjekt Passivhus 2014
s10 snitt
Prosjekt Passivhus 2014
s11 konseptperspektiv
Prosjekt Passivhus 2014
s12 vurdering av dagslys
Prosjekt Passivhus 2014
s13 dagslysberegning
Prosjekt Passivhus 2014