Bolig TEMA

(denne siden er under utvikling)

Prosjekt Passivhus

Her er prosjektpresentasjonen i forbindelse med et etterutdanningskurs jeg tok ved NTNU “Passivhus, Lavenergiboliger, nullutslippshus” våren 2014. Kurset ga en innføring i prinsippene for utforming av lavenergiboliger, passivhus og nullutslippsbygg i Norge, med vekt på beregning av energibruk, klimagassutslipp og inneklima for denne type bygg. Prosjektpresentasjonen var et grunnlag for å gå opp til eksamen i kurset. Eksamen ble forøvrig bestått med karakteren “B” og kursbeviset finner du her. s1 … Les mer

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...