Tilbygg Tomannsbolig Lade

Adresse: Devlesvingen 5b, Trondheim Oppdragsgiver: N. Utness Prosjektoppstart: oktober 2014 Nabovarsling: mai 2015 Les anbudsbeskrivelsen i sin helhet her. Tilbygg i tre etasjer til halvpart av tomannsbolig i Trondheim kommune. Tegninger … Les mer

Tilbygg Bolig i Trondheim

Tilbygg til enebolig i Carl Don´s veg 16 i Trondheim kommune. Oppdragsgiver: G.O. og T. Overrein Prosjektoppstart: juni 2014 Nabovarsling: desember 2014 Rammetillatelse: mars 2015 Anbudsutsendelse: april/ mai 2015 Byggestart: oktober 2015 Tegninger … Les mer

Tilbygg med utleie Jakobsli

Adresse: Nyheimsvegen 63, Trondheim Oppdragsgiver: K.F. Bakken Prosjektoppstart: august 2014 Nabovarsling: februar 2015 Søknad om byggetillatelse: mai 2015 Tilbygg i to etasjer med utleieleilighet i sokkel til eksisterende enebolig på Jakobsli Tegninger … Les mer

Tilbygg og Garasje Ranheim

Tilbygg til enebolig og ny garasje i Presthusvegen 11 i Trondheim kommune Oppdragsgiver: H. Eli og R. Ofstad Prosjektoppstart: juni 2014 Nabovarsling: desember 2014 Anbudsutsendelse: mars 2015 Rammetillatelse: april 2015 Igangsettingstillatelse: september 2015 Tegninger … Les mer

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...