Årsrapport for 2015

Det virker ikke så lenge siden forrige gang jeg oppsummerte ett år som var gått, men nå er det visst på tide igjen. Generelt kan sies at året 2015 har vært preget av jevn stabil drift. Jeg vektlegger det som er nytt siden sist.

Tilbygg til enebolig

Tilbygg til enebolig, under bygging.

Enebolig i Trondheim

Enebolig i Trondheim, rammesøknad til behandling.

Prosjekter i 2015

I likhet med 2014 tok jeg også i 2015 inn 20 nye prosjekter med stort og smått. Nytt av året er at det kom inn en god del flere henvendelser enn det jeg kunne påta meg. De nye prosjektene kan inndeles etter størrelse/ kompleksitet:

 • Large – 5 nybygg (enebolig/ flermannsbolig)
 • Medium – 9 tilbygg/ påbygg
 • Small – 6 søknad/ bruksendring ol.

En gjennomgang av prosjektporteføljen viser at følgende milepeler ble passert for ulike prosjekter (tar bare med den siste milepelen per prosjekt) i 2015:

Interiør i nytt tilbygg

Interiør i nytt tilbygg, har nylig fått rammetillatelse


Ferdig bygget:
4 prosjekter fikk ferdigattest i 2015.

Igangsatt:
10 prosjekter fikk igangsettingstillatelse.

Rammetillatelse:
4 prosjekter har fått rammetillatelse (en av disse ble påklaget av nabo).

1 rammesøknad ble avslått og også klagen er avvist av Fylkesmannen (dobbeltgarasje innenfor markagrensa).

Til behandling:
4 prosjekter er nabovarslet og/eller til behandling i kommunen.

I oppstartsfasen:
4 prosjekter er nylig påbegynt.

Tilbygg til hel tomannsbolig, på anbud.

Tilbygg til hel tomannsbolig, ute på anbud.

Om firmaet

Etter over fem år med drift i mitt lille enkeltpersonsforetak har jeg besluttet å stifte aksjeselskap, og 01.01.2016 så Allsidig Arkitekt AS dagens lys. Etter at de endret reglene for stiftelse og drift av aksjeselskap er det blitt langt enklere, og etter min vurdering var dette veien å gå. Planen er å bruke første halvår av 2016 på overgangen fra det ene til det andre firmaet.

Markedføring og webside

Tidligere har Sitemeter holdt rede på hvor mange besøkende og klikk det kommer på websiden, men i fjor sommer sluttet den plutselig å virke. Derfor kikker jeg heller på den statistikken WordPress lager, selv om den ikke skiller mellom reelle besøkende og antall klikk (som kan skyldes spam) eller mine egne klikk. Tallene blir dermed litt misvisende, men med statistikken for foregående år viser de likevel en jevn økning av antall besøkende til websiden.

Statistikk-2015

Forøvrig publiserte jeg bare 4 bloggposter i 2015 selv om det ikke mangler på ideer eller ting å skrive om… Kanskje det blir flere i 2016? De to mest besøkte postene i år er, som i 2013:

I 2014 sjekket jeg ikke dette, men jeg hadde en populær post om huset til naboene våre, som ga ett hopp på besøkstallene for august.

Jeg har nå sagt opp avtalen med MittAnbud etter flere år som passivt medlem (er der fortsatt t.o.m. mars 2016). Firmasiden på Facebook har i skrivende stund krøpet opp til 166 “likes”, og jeg har opprettet en bruker på Instagram. Utover dette brukes det ikke ressurser på markedføring.

På Hjemmebane

Endelig kan vi si oss ferdig med 99% av byggearbeidene (det gjenstår kun å plante hekk, beise noe trevirke og olje platting, takterrasse og trapper).

Det vi har gjennomført i 2015 er følgende:

 • ferdigstille stuene
 • ferdigstille nytt inngangsparti
 • ferdigstille ny carport med bod
 • opparbeidelse av utearealene

Stue-aarsrapportHagen

Evaluering av fjoråret og veien videre

I tilbakeblikk innser jeg at hovedmålet for i fjor nettopp var å få stabilisert driften til et håndterlig nivå, ved å komme (og holde) meg ajour og legge tilrette for høy kvalitet i prosjektarbeidet. Dette er også langsiktige mål som jeg velger å ta med meg videre. Jeg har prøvd ut ulike former for ansettelser for å øke kapasiteten, men per i dag er arbeidsmengden håndterlig og det føles riktigst å holde på småskalaprofilen. Ti til tyve aktive prosjekter til enhver tid av ulikt omfang og kompleksitet virker passelig. Målet er å holde oppdragsmengden på et stabilt behagelig nivå for å sysselsette en person (meg selv). Selv om jeg innser at det ikke er et mål å øke omsetningen vesentlig er det likevel viktig å sette noen nye friske mål.

Ett av mine prioriterte mål for 2016 er:

 • å ferdigstille håndbok for engangsutbyggere

Dette er et prosjekt som har hatt lang modningstid allerede, men i 2015 har det vært gledelig progresjon. Jeg har nemlig innledet et samarbeid med en kreativ illustratør som har sagt seg villig til å illustrere boka. Han heter Sven Haagensen Høy og er å finne på Svennestreker.no. Det er nå laget en konkret(ish) fremdriftsplan, med mål om ferdigstillelse i 2016. Vi får se hvordan det går, men ting skjer!

Ett annet mål er:

 • å lære meg BIM og fotorendering for bedre presentasjon av prosjekter

Her vil jeg ihvertfall undersøke hva som skal til og hva som finnes av kurstilbud og lignende.
(BIM står forresten for Bygnings Informasjons Modell)

Og noen mål kan ikke gjentas for ofte:

 • generelt god progresjon og høy kvalitet i prosjekter
 • fokus på trening, kosthold, søvn, turer i naturen, lesing, musikk, yoga og meditasjon
 • tid til å skrive, reise og nyte livet

Les årsrapporten for 2014 her.
Les årsrapporten for 2013 her.

Connie120

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kommentarer: