Årsrapport for 2014

Det er symptomatisk for fjorårets drift at det har tatt hele januar og halve februar å få laget ferdig denne årsrapporten. Med andre ord, det er ganske travelt for tiden og det er jo gledelig for en selvstendig næringsdrivende arkitekt. For noen dager siden fullførte jeg regnskapet for i fjor, og nå er det på tide med en liten oppsummering.

Prosjekt: enebolig på naturtomt i Troms

Prosjekt: enebolig på naturtomt i Troms

Prosjekter i 2014

Sammensetningen av prosjekter har i år som i fjor vært preget av mye tilbygg og påbygg til ene- og tomannsboliger, men tendensen er en økende mengde nybygg. Problemstillingene spenner fra universell utforming, tilgjengelighet, energiprofil, antikvariske hensyn, natur- og miljøtilpassing, i tillegg til arkitektonisk utforming, tekniske krav, optimalisering av brukbarhet og utsikt, med mer.

Prosjekt: tilbygg og en ny boenhet til hel tomannsbolig på Ranheim

Prosjekt: tilbygg til tomannsbolig på Ranheim

Det kom inn 20 nye prosjekter i 2014 med stort og smått. De kan grovt inndeles slik: en tomannsbolig, tre eneboliger, fem påbygg, åtte tilbygg, to garasjer, og en ombygging. De fleste prosjektene er en kombinasjon av flere av disse (f.eks. både påbygg og tilbygg, eller både enebolig og garasje).

I skrivende stund teller jeg 15 aktive prosjekter, mens 10 er på vent av ulike grunner (typisk søknadsbehandling). De minste prosjektene er ned mot ett dagsverk og de største er rundt ett månedsverk fra start til slutt. En gjennomgang av prosjektporteføljen viser at følgende milepeler ble passert for ulike prosjekter i 2014:

Ferdig bygget:

4 prosjekter fikk ferdigattest i 2014;

 • en enebolig i Bymarka,
 • to bruksendringer til nye boenheter
 • et påbygg til enebolig.

Igangsatt:

3 prosjekter er under bygging;

 • et tilbygg med utleiedel på Jakobsli,
 • et tilbygg i to etasjer til tomannsbolig på Lade,
 • et påbygg på Tiller.

Rammetillatelse:

2 prosjekter har nylig fått rammetillatelse;

 • to påbygg til hhv. ene- og tomannsbolig på Tyholt og Byåsen.

Til behandling:

5 prosjekter er nabovarslet og/eller til behandling i kommunen;

 • to eneboliger med garasje i hhv. Estenstadmarka og Troms,
 • en frittlliggende garasje i Estenstadmarka,
 • et tilbygg- og ombyggingsprosjekt med ny boenhet i tomannsbolig på Ranheim,
 • et tilbygg til enebolig på Ranheim.

Ferdig prosjektert:

7 prosjekter er ferdig prosjektert (skisse- eller forprosjekt);

 • et tilbygg til tomannsbolig og bruksendring med tre nye boenheter med antikvariske hensyn på Bakklandet,
 • fire tilbygg til eneboliger (ett av disse med en tilgjengelig utleiedel),
 • ett kombinert påbygg og tilbygg til enebolig på Stjørdal,
 • en ombygging på Nittedal.

Tre av disse er på vent av ulike årsaker og fire nabovarsles i disse dager.

Prosjekt: påbygg, tilbygg og ombygging til enebolig

Prosjekt: påbygg og tilbygg til enebolig på Stjørdal

Interiør etter ombygging.

Interiør etter ombygging.

Under prosjektering:

3 prosjekter er under prosjektering;

 • en enebolig med garasje på Stjørdal,
 • to tilbygg til tomannsbolig på hhv. Lade og Byåsen.

Nye prosjekter:

2 nye prosjekter er i oppstartsfasen; en enebolig og et tilbygg med utleiedel.
10 potensielle prosjekter er til vurdering (tilbud) av ulikt omfang.

Ny inngang og carport til enebolig

Prosjekt: ny inngang og carport til enebolig på Byåsen

Oppsummering

Med blikket vendt fremover ser jeg nå at dette er full stilling for en person og vel så det, så jeg utforsker ulike måter å øke kapasiteten på. Det å skjerpe rutiner og effektivitet er en pågående prosess, og det er også en dyd av nødvendighet å prioritere noe ned. Det som har en tendens til å bli prioritert ned er eksempelvis vedlikehold av websiden, skriving (bloggposter og håndbøker), og denslags. Jeg ser det sånn at så lenge jeg har en viss ordrehorisont med interessante prosjekter så er dette igrunnen overskuddsaktiviteter, men jeg håper likevel å kunne frigjøre mer tid til slike ting i 2015. Selv om jeg i større grad takker nei til forespørsler er jeg alltid positiv til nye spennende prosjekter, og dette er firmaets hovedgesjeft tross alt.

Markedføring og webside

Det ble registrert ca. 5.750 treff på websiden i 2014, og jeg publiserte 8 poster. De fleste nye kunder var innom websiden før de tok kontakt, men det var også en viss andel som kom som følge av “word of mouth”.

Utenom fortsatt avtale med MittAnbud (dog passiv) og websiden ble det ikke brukt ressurser på markedsføring. Jeg har en “page” på facebook, med 150 “likes”, men det har vært relativt lite aktivitet der i 2014.

Praktikant

I 2014 har jeg fungert som “tiltaksarrangør” i regi av NAV, med den konsekvens at jeg har hatt en praktikant. Jeg er takknemlig og glad over å ha vært tiltrodd denne rollen. Det har vært både hyggelig og lærerikt for meg (og forhåpentligvis også for praktikanten, som snart skal videre til nye ting). Spesielt ser jeg nytteverdien i å ha lært å delegere oppgaver, veilede, tilrettelegge og samarbeide på prosjekter.

Etterutdanning

Passivhus:

Prosjekt Passivhus 2014
Som annonsert i fjorårets rapport tok jeg våren 2014 et videreutdanningskurs i regi av NTNU “Lavenergiboliger, passivhus og nullutslippshus” med 7,5 vekttall. Kurset besto av forelesninger, prosjektarbeid, prosjektpresentasjon og skriftlig eksamen. Gledelig nok fikk jeg karakteren B på eksamen (som var den beste karakteren som ble gitt), jeg lærte masse og traff mange hyggelige mennesker.

Min prosjektgruppe (Team Trøndelag) brukte ett av mine prosjekter som utgangspunkt for oppgaven. Se min del av presentasjonen her og kursbeviset finner du her.

På Hjemmebane

Det har vært relativt stor aktivitet her hjemme også i år. Høsten 2014 startet vi opp med siste fase av byggearbeidene, så snart byggetillatelsen for disse arbeidene forelå utpå sensommeren:

Det vi har gjennomført (mer eller mindre) i 2014 er følgende:

 • tilleggsisolering av hele huset (tomannsbolig)
 • utskifting av alle vinduer
 • flytting av inngangspartiet til sørvegg
 • innvendig rehabilitering av stue og spisestue

Her ble inngangsdøra flyttet (nydøra kom etterpå)

Flytting av inngangsdør i september…

Og sånn så det ut hjemme hos oss for to uker siden...

og sånn så det ut hjemme hos oss for to uker siden…

Mens det som gjenstår er:

 • å ferdigstille stuene
 • å ferdigstille nytt inngangsparti
 • ny garasje
 • opparbeidelse av utearealene

Veien videre

Ved en slik oppsummering er det naturlig å se seg tilbake og evaluere målene fra sist år.

Mye av det jeg satte meg fore i fjor har jeg gjennomført (etterutdanningskurs og bolig fokus), men mye er også utsatt på ubestemt tid (håndbok for engangsutbyggere og webinar) og noe er det opp til andre å vurdere (fornøyde kunder og familie).

Men det viktigste er kanskje å tenke fremover og sette nye mål.

Folk flest overvurderer hva vi får gjort på en dag eller en uke – mens vi undervurderer hva vi kan utrette på ett år.
Gry Sinding

Mine mål fremover er:

 • komme meg ajour på prosjektarbeid innen påske og så holde meg der
 • generelt god progresjon og høy kvalitet i prosjekter
 • fortsatt spennende prosjekter og hyggelige kunder
 • nettverksbygging for inspirerende faglig fellesskap
 • ferdigstille husprosjekt på hjemmebane innen sommeren 2015
 • fylle pauser med trening, turer, lesing, musikk, yoga og meditasjon
 • tid til å skrive, reise og nyte livet

Les årsrapporten for 2013.

Connie120

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments are closed.