Årsrapport for 2013 og mål for 2014

2013 er forbi og det er tid for å oppsummere året som har gått og sette noen mål for året som kommer. Det er gått tre år siden firmaet Allsidig Arkitekt så dagens lys, og etter relativt lavt aktivitetsnivå i de to første årene (blant annet på grunn av ett år i utlendighet) kan jeg nå se tilbake på 2013 som et godt år. Jeg har nylig fornyet firmaets sentral godkjenning, og det gir anledning til et noe større perspektiv på denne årsrapporten.

Da firmaet var nyetablert var veien fremover nokså uoversiktlig, og jeg så for meg mange ulike retninger dette kunne ta. Siden oppstarten har jeg utforsket muligheter for en internasjonal, online vinkling, og vært åpen for alle typer byggeprosjekter.

Etter tre års drift innser jeg at kjernevirksomheten er prosjektering av boliger og kundene mine hovedsakelig er private boligeiere som ønsker å gi boligen sin et “løft” i en eller annen form. Alt fra prosjektering av ny enebolig, tilbygg eller påbygg til eksisterende bolig, garasje, carport, bruksendring, ombygging, og hytte.

Dette spekteret gir både spennende oppdrag, variasjon, og allsidighet i hverdagen, og jeg er nå innstilt på å rendyrke dette videre. Som en person sa til meg i en helt annen sammenheng; det er greit å tillate seg å bli god på noe.

Prosjekter

Ferdig bygget i 2013:

Tilbygg til tomannsbolig

Tilbygg til tomannsbolig

Utvidelse av enebolig

Utvidelse av enebolig

 • På vårparten sto mitt første prosjekt som selvstendig næringsdrivende arkitekt ferdig. Det var et tilbygg til en tomannsbolig på Byåsen med nytt inngangsparti(tv).
 • Også bygget i 2013 var et stort tilbygg (halvpart) på 180 kvm BRA i Malvik, som en utvidelse av eksisterende enebolig (th).
Perspektiv av ny hytte

Perspektiv av ny hytte

Oppriss av carport med lager

Oppriss av carport med lager

 • Hovedombygging og tilbygg til hytte på ca. 140 kvm BRA i Snillfjorden er ferdigstilt, selv om jeg ikke har sett det selv ennå (tv).
 • Carport med oppbevaring og bodplass på Skien var også ferdig i 2013 (th).

Byggemeldt i 2013:

Følgende seks prosjekter fikk ramme- og/eller igangsettingstillatelse i 2013:

Fotomontasje med 3d modell

Fotomontasje med 3d modell

 • Tilbygg med ny boenhet for utleie med krav om tilgjengelighet på Jakobsli (tv).
 • Tilbygg i to etasjer til tomannsbolig på Lade.
 • Ny veranda på verneverdig bygg på Ranheim.
 • Påbygg over garasje på enebolig på Tiller.
 • Totalrenovering og tilbygg til enebolig på Skatval.
 • Bruksendring til ny boenhet med krav om tilgjengelighet i sokkeletasje på Steinan.

Og følgende prosjekt er til behandling hos kommunen:

 • Nybygg av enebolig ved grensa til Bymarka.

Under prosjektering:

Forprosjekt snitt

Forprosjekt snitt

Skisseprosjekt perspektiv

Skisseprosjekt perspektiv

 • Tre nye boenheter og trapperom på Bakklandet(tv).
 • Påbygg til flermannsbolig på Byåsen.
 • Tilbygg til enebolig på Kystad
 • Tilbygg til enebolig på Ranheim.
 • Tilbygg og carport til enebolig på Stavset (th).

Nye prosjekter:

Av nye prosjekter i oppstartsfasen kan nevnes:

 • Tilbygg, påbygg og ombygging av hel tomannsbolig på Ranheim.
 • Bruksendring av sokkel til ny boenhet på Nardo.
 • Ombygging av enebolig på Nittedal.
 • Tilbygg, påbygg og ombygging av halvpart på Moholt.

Oppsummering prosjekter:

Det har vært økende pågang, som toppet seg rundt sommermånedene, og ordrehorisonten strekker seg nå noen måneder ut i 2014. Erfaringen tilsier at rundt 10 aktive prosjekter av ulik størrelse til enhver tid er greit å håndtere.

Etterutdanning

Passivhusrådgiver:

I april tok jeg et todagers kurs om prosjektering av passivhus og energidesign i regi av Lavenergiprogrammet. Myndighetene planlegger å gjøre denne måten å bygge på til forskriftskrav allerede i 2015, så det er en nødvendig kunnskap å tilegne seg når man jobber med bygg (se også under avsnittet: mål for 2014). Kurset ble avsluttet av en test som jeg besto og havnet dermed på en liste over godkjente passivhusrådgivere.

Kveldskurs om Feng Shui:

I mai gikk jeg på et tretimers kveldskurs om Feng Shui, og i november deltok jeg på minikurset “Slank ditt hjem”, begge i regi av Christina fra Neo Feng Shui i Oslo med Eva Isachsen fra Rom for sjelen som kursvertinne.

Markedføring og webside

Det ble registrert litt over 3,5 tusen treff på websiden i 2013, og jeg publiserte 28 poster fra reiser og refleksjoner om arkitektur i vid forstand. De to mest besøkte artiklene var disse:

Så vidt jeg vet kom alle henvendelsene jeg fikk på telefon og epost, inkludert de som ble til nye kunder, via nettsiden. De fleste kom fra google-søk, Mitt Anbud, og Norske Arktitekters Landsforbund sin hjelpeside Finn Arkitekt. Noe besøk til websiden kommer fra firmaets facebook side, som jeg forsøker å holde løpende oppdatert.

Av mislykkede forsøk på markedsføring har jeg prøvd tjenester fra diverse søkemotorer, slik som 180.no/ Nettkatalogen og Stumble Upon, av begrenset nytteverdi. Jeg har dessuten hatt en tvist med GUL.no, som viste seg totalt uten nytteverdi. Dessuten vurderer jeg å legge den engelskspråklige nettsiden ned og bare fokusere på den norske.

På Hjemmebane

Bygget:

Det har vært relativt stor aktivitet her hjemme med flere byggeprosjekter på en gang. I løpet av første halvpart av 2013 bygget vi:
nytt kjøkkenuteplass

 • nytt vaskerom med dusj og toalett i kjelleren
 • nytt og utvidet kjøkken med nye vegger, gulv, tak, og trapp, i tillegg til selve kjøkkeninnredningen (tv)
 • uteplass med et lett takoverbygg og levegg mot naboen (th)

Vårt nye kjøkken og uteplass sto ferdig i juni 2013, i grevens tid før feiringen av mannen i huset sin runddag midt i august.

Under planlegging:

Neste fase av hjemmets forbedring tar form i nært samarbeid med eierne av den andre halvparten. Veldig greit med god kjemi når man deler hus og byggeplaner!

For å nevne noe dreier seg om:

 • tilleggsisolering
 • utskifting av alle vinduer
 • flytting av inngangsparti
 • ny garasje
 • og opparbeidelse av utearealene

Mål for 2014

Som seg hør og bør ved et årsskifte har jeg også noen ønsker og mål for året som kommer.
I tilfeldig rekkefølge:

2014

 • ha fornøyde kunder og familie også i 2014
 • lære mer om passivhus, lavenergihus og nullhus ved å ta et etterutdanningskurs ved NTNU verdsatt til 7.5 studiepoeng
 • skrive nyttig håndbok for engangsutbyggere
 • holde minst ett kurs eller webinar for uerfarne byggherrer
 • dyrke nettverk og samarbeidspartnere for fremtidig team-arbeid
 • lansere konseptet Bolig Fokus som er en konsekvens av mine innledende betraktninger

 

Til slutt kan nevnes at jeg har fått en spennende henvendelse som muligens resulterer i at jeg tar inn en praktikant for en periode.

Med ønske om et riktig godt nytt år og takk for det gamle!

Connie120

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments are closed.