Arkitekttjenester – hva koster det?

norske-pengerJeg satt i et hyggelig lag her en kveld og samtalen dreide seg inn på priser for arkitekttjenester, av alle ting…

En kjenning fortalte meg (lett opprørt) at han hadde betalt over 60.000,- i arkitekthonorar før han engang har fått stukket spaden i jorda! Etter å ha forhørt meg om hva slags tjenester arkitekten hadde utført måtte jeg si meg uenig i at dette var noen ublu pris.

For denne prisen hadde arkitekten målt opp huset, laget digitale tegninger, prosjektert tilbygg i to etasjer samt ombygging av eksisterende hovedhus, og dertil tatt ansvar for søknadsprosessen og medfølgende papirarbeid.

I etterkant av denne samtalen kom jeg i tanker om at folk uten erfaring fra byggebransjen ikke kan forventes å ha oversikt over hva det er rimelig å betale for arkitekttjenester. Heller ikke har de noe grunnlag for å vurdere hvorvidt det er verdt investeringen. Derfor synes jeg det er på sin plass med noen ord og refleksjoner omkring dette.

Er det (for) dyrt å bruke arkitekt?

Det er en utbredt fordom at arkitekter “koster skjorta” men arkitekthonoraret bør sees i et mer helhetlig perspektiv. Et byggeprosjekt gjennomgår først en planleggingsfase, så en byggefase, for å ende opp i en bruksfase. En god prosess tar sin tid i alle disse leddene. Det er viktig å vite hvordan bygget skal se ut, og fungere, før spaden stikkes i jorda. Det er også viktig å planlegge selve byggeprosessen godt på forhånd – slik at eksempelvis vinduer og dører kommer til byggeplassen til riktig tid.
Ansvarsrett_logo_rgb_100

En arkitekt tilfører sin kompetanse fortrinnsvis i planleggingsfasen, på design, funksjonalitet, planløsning, og konsept, som kan være avgjørende for en god bruksfase.

Men arkitekten kan også hjelpe til med å planlegge og strukturere byggefasen.

I litt større prosjekter er det vanlig at flere fagfelt er involvert i prosjekteringen, og det er da behov for spesialrådgivere innen eksempelvis RIB (rådgivende ingeniører for byggfaget), RIBr (brannkonsulent), RIE (elektro), og RIV (ventilasjon), med flere. Ofte er det samme firma som både prosjekterer og utfører for fag som elektro og ventilasjon, og da blir prosjekteringskostnaden for disse fagene “usynlige”.

Et nybygg, tilbygg, eller ombyggingsprosjekt har en totalkostnad på fra en halv million og opptil flere millioner avhengig av størrelse, standard, og kompleksitet. I et perspektiv av totalkostnad, hvor bygget til slutt koster mellom 800.000,- og 2 millioner kroner, som i eksempelet jeg fortalte om innledningsvis, er det kanskje ikke urimelig at arkitekthonoraret ligger mellom 50 og 100K. Det du kjøper da er spesialkompetanse som er helt avgjørende for et vellykket resultat.

Hvor mye skal det koste for arkitekt?

En god tommelfingerregel er at arkitekttjenestene er verdt ca. 5 % av entreprisekostnaden, som er de totale prosjektkostnadene fra tidlig planleggingsfase til ferdig bygg. Dvs. at dersom entreprisekostnaden for et prosjekt er 2 millioner utgjør arkitektens honorar 100.000,- av dette. Timeprisen for arkitekter bør ligge mellom 600,- og 1200,- pluss mva avhengig av erfaring, ansiennitet, og hvor i landet du er.

Hvis du heller velger å benytte et ferdighusfirma, eller en totalentreprenør, kan du regne med at disse kostnadene er medregnet i prisen, eller at kvaliteten blir betraktelig dårligere.

Uflaks for vårt fagområde er det jo at investeringene kommer på et meget tidlig stadium og er beheftet med tildels stor usikkerhet. Vi vet ikke på forhånd om det vil bli godkjent av kommune og andre myndigheter, hva naboene vil si, hva prisen til syvende og sist vil bli, osv. Dette er ting som avklares i løpet av prosessen, og fortrinnsvis på et så tidlig stadium som mulig i planleggingsfasen.

Er det verdt investeringen å bruke arkitekt?

Nå kan jeg ikke påberope meg habilitet i dette spørsmålet (som også har en viss retorisk undertone), så det er vel ingen overraskelse i at svaret mitt er ja. Det finnes selvsagt arkitekter som priser tjenestene sine altfor høyt, eller gjør dårlig arbeid, men generelt sett vil det å bruke arkitekt på byggeprosjektet ditt være en fornuftig investering. En ansvarsbevisst og dyktig arkitekt vil kunne lose en engangsbyggherre gjennom ukjent farvann og frem til prosjektet er vel i havn. Og det er jo tross alt resultatet som teller.

Connie120E-button

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

Arkitekttjenester – hva koster det? — 2 Comments

  1. Tja jo du kan si det sånn….

    Uansett om man er lege, arkitekt, advokat teknolog(master) eller ingeniør forsvarer ikke det en timeslønn på 900- 1200 NOK. Her dreier det seg nok om at kunden ikke vet hva man kan få for pengene. Så lenge arkitekten er dyktig skulle en tro at forskjellen i pris er at den ene er mer kresen og krever høyere betalt for sine tjenester enn den andre- i hvertfall mhp vanlige brukshjem der man vil skille seg ut fra ferdighusene.

  2. Til onar: Her tror jeg du tar skammelig feil. Et prosjekteringsgrunnlag skal være like komplett og like mye iht til gjeldende lover og regler som et “arkitekttegnet” hus. Den kreative prosessen er heller ikke større hos en frittstående arkitekt enn en arkitekt i en ferdighuskjede. Men kostnadene gjenspeiler det det koster å holde seg oppdatert på regler og forskrifter, og dyre tegnesystemer/beregningsprogrammer som skal oppdateres. Disse kostnadene kan fordeles over flere prosjekt i en ferdighuskjede, enn hos en frittstående arkitekt som kanskje bare har en brøkdel av oppdragsmengden. Man kan uten tvil finne rimelige løsninger som tegnes på kjøkkenbordet med gratisprogrammer av ensomme ulver, men det er ikke sammenlignbart. Det er forskjell på et merkeverksted og en bilfixer i garasjen også, og der er det ikke sikkert du ville satt inn Volvoen din engang!

Kommentarer: